Läkandet i det sårbara, kravlösa och öppna mötet

Att mötas. Inte bara ses utan bli sedd. Inte bara röras vid utan beröras, på djupet. Inte bara hälsa utan känna hälsan. Att mötas av hela mitt hjärta i sårbarhet, öppenhet och kravlöshet. Utan att behöva, utan att vilja, utan att skapa.

Och inte bara att möta en annan individ på dessa villkor utan att faktiskt möta mig själv på samma premisser. Att känna mig själv genom andra och att känna mig själv genom mig själv.

Läkningen i ett möte som detta oavsett om det sker med dig själv eller någon annan är häpnadsväckande då det skapar förutsättningar för att ändra spelreglerna genom förståelsen att de sociala spelregler som vi idag håller så hårt vid inte alls är nödvändiga utan ett val. 

Har du dock aldrig upplevt ett sådant möte kan det vara svårt för kropp och själ att förstå dess möjlighet. Om beröring och möten alltid handlat om att vilja ha något eller att alltid få ge upp något. Är din upplevelse att du alltid måste ge för att få eller att du alltid måste ta för att ha så kan denna tanke vara svindlande och ogreppbar.

Just därför är budskapet om det värderingslösa mötet i body awarenessen och tantramassagen så grundläggande viktigt för mig och för den förändring jag hoppas på att se i världen.

För att vi ska kunna ge oss en chans att finna en ny sorts styrka som sitter ihop med öppenheten och sårbarheten istället för distanseringen och stängdheten så måste vi våga möta oss själva och vår värld från en ny utgångspunkt och plattform. En plattform med avstampet i den kravlösa kärleken som kan existera i varje möte och varje andetag. Den kravlösa kärleken till oss själva och världen. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s